divendres, 29 d’abril de 2011

English notes

https://docs.google.com/leaf?id=0B52ryzOtKIj0MjIzNTk1M2EtOWEzZC00MzAzLTgyYzMtMjczZjY2YzQyYjRl&hl=en

Presentation rehearse III

https://docs.google.com/leaf?id=0B52ryzOtKIj0YzhlZGViMGYtMDViOS00NjA3LWFiMDQtZTFjNTI2Nzg3Yzg0&hl=enFeliç 2010

dimecres, 27 d’abril de 2011

English presentation rehearse

E-learning

ACTIVITAT 6: L'ENTORN DE LA FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA

http://262144-18777.uoc.wikispaces.net/PAC2+%28cas+6+-+grup+1%29+LOS+ANGELES+DE+CHARLY

ACTIVITAT 6: L'ENTORN DE LA FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA

dimecres, 20 d’abril de 2011

ANÀLISI SENSIBILITAT I TAULES DE DADES

Els anàlisis de sensibilitat a través de les taules de dades del Excel, ens permeten obtenir taules de dades en relació a dues variables: capital inicial i tipus d'interès o anys de durada del préstec, taxa d'increment de vendes i percentatge de reducció del preu... És una eina fonamental per preveure quines accions haurem d'adoptar en la presa de decisions segons els diferents escenaris futurs que se'ns plategin.

https://docs.google.com/leaf?id=0B52ryzOtKIj0MTgwNjIwNWEtODhjZS00YjNjLTk4NzAtY2EzMjJmZDlhMzRk&hl=en

dilluns, 11 d’abril de 2011

LES TAULES DE DADES I L'ESTABLIMENT D'ESCENARIS

La funció "Taula de dades" permet efectuar un anàlisi de sensibilitat, on podem preveure diferents escenaris, depenent de les oscil·lacions de dues variables, per així preveure diferents accions/decisions segons es determinin aquestes variables. Aquestes variables poden ser el benefici en funció del preu de venda i el cost variable, la quota de pagament d'una hipoteca en funció del capital finalment sol·licitat i el comportament dels tipus d'interès... 


https://docs.google.com/leaf?id=0B52ryzOtKIj0YmU0ZjNkNDgtMGE0Yi00NjZmLTliYjgtN2FiZTgwMzcwYjI3&hl=en