dimecres, 25 de maig de 2011

Solver i investigació operativa

La funció Solver d'Excel ens permet solucionar problemes d'investigació operativa o d'optimització, on ens permet resoldre de forma eficaç problemes de maximització o minimització, és a dir si coneixem les variables d'un problema, les restricció i els objectius a optimitzar (maximitzant o minimitzant); assolirem el punt òptima i sabrem com organitzar les diferents variables per atansar l'objectiu. Recordo quan estudiava la carrera que utilitzavem aquest instrument a través d'un mètode manual anomenat SIMPLEX, per resoldre problemes de combinacions òptimes de matèries primeres per aconseguir un producte amb unes característiques determinades al mínim preu, és a dir mínim cost matèries amb la utilització dels mínim costos. Per problemes de transport: tenim diferents centres de distribució, amb mitjans de diferent capacitat que han d'efectuar el transport (mercaderies o passatgers) a diferents destinacions, localitzar la combinació adequada perquè el cost sigui mínim (interessant per companyies aèries. Problemes de distribució de recursos amb restriccions: el cas d'un hospital era l'exemple paradigmàtic, com distribuir el personal sanitari en relació a les diferents franges horàries per atendre les necessitats dels diferents serveis amb las restriccions marcades pel conveni col·lectiu d'horaris.

dijous, 19 de maig de 2011

La volatilitat i el format condicional d'Excel

El format condional d'Excel ens pot servir per il·lustrar les diferències en la volatilitat que es donen en els retorns de les inversiones entre la renda fixa i la variable; mentre que la renda fixa pràcticament no hi ha oscil·lacions, a la renda variable el color verd i vermell, corresponents amb cotitzacions altes i baixes, es donen en molt més freqüència. La volatilitat està relacionada amb la desviació estàndard, o expressat en termes matemàtiques amb els valor mitjans de la dispersió (mínims quadrats), és a dir quan un valor es pot allunyar en les seves cotitzacions en relació a la seu terme mig; la volatilitat és una mesura del risc d'una valor, una cartera o selecció de valors, podent-se calcular en vers a sí mateix o bé en relació a un índex, depenent del propòsit. Si voleu optimitzar la vostra "cartera" contracteu-me. Salut

https://docs.google.com/leaf?id=0B52ryzOtKIj0M2RlNTA5OGItMzVkYi00YzhiLTk1YWUtZTZlODU4ZGMxNDAz&hl=en

dilluns, 16 de maig de 2011

Funció DESREF: rangs dinàmics, taules de dades i optimització regla negocis

Fitxer provisional: combinant la funció DESREF d'Excel, faciliten molts càlculs feixucs en la resolució d'equacions matemàtiques (àlgebra de matrius i determinants, eren les tècniques per abreujar el càlcul de sistemes d'equacions); en aquest fitxer incomplert, s'albira com la funció DESREF d'Excel (amb els rangs dinàmics), combinada amb la funció "Taula de dades" i la condicional, podem optimitzar una cartera d'inversió a llarg termini; és a dir, ens facilitat quina és la mitjana móbil més adient segons el tipus de variable i si es tracta de comprar o vendre valors.

https://docs.google.com/leaf?id=0B52ryzOtKIj0NjcxNjg0NWMtY2RmZi00NDdkLTliZDEtMGRkNGZiY2FmN2Zl&hl=en

My learning English notes

dimarts, 10 de maig de 2011

Administrador d'escenaris amb Excel una meravella!!

L'administració de escenaris és podria resumir com pas addicional en l'anàlisi de sensibilitat, al poder efectuar variacions en tantes variables com determinaran els nostres objectius futurs. És a dir, si en un anàlisi de "costos objectiu" en un procés de producció, determinem com a variables rellevants en cost unitari futur: la mà d'obra directa, els costos de subministrament energètic i les matèries primeres (per exemple); podem establir tres, quatre o més escenaris, segons les diferents previsions. En l'anàlisi de les desviacions pressupostàries, copsarem quina és l'opció que s'acompleix, per adaptar les nostres estratègies en altres àmbits, com vendes, màrqueting o financer...
https://docs.google.com/leaf?id=0B52ryzOtKIj0MGU5MTRiY2YtZWVlNC00NTlmLWIyNzUtMGE4Y2Q4YWQwZmI5&hl=en

My learning English notes

dijous, 5 de maig de 2011

My English notes

La función de Excel Buscar Objetivo

Función de Excel: Buscar Objetivo; una herramienta muy útil para solucionar problemas complejos de ecuaciones, que se dan cotidianamente en la vida real. TIR o tasa de interés efectivo, para calcular el coste amortizado en activos i pasivos financieros (nuevo plan contable); VAN para hayar la depreciación de activos no corrientes. Juntamente con problemas típicos de física, como distancias, tiempos... que se dan cotidianamente en las empresas.

https://docs.google.com/leaf?id=0B52ryzOtKIj0NTQyYzZhZjctYTM0Mi00NzlhLTg2MDctYzRiMGM2YWJmNGY4&hl=en

diumenge, 1 de maig de 2011

Entorns virtuals d'aprenentatge

http://cv.uoc.edu/app/blogaula101/101_m1_010_01_18044_jalcoberro/1-4-exemple-d%E2%80%99un-entorn-personal-d%E2%80%99aprenentatge-personal-learning-environment/