dimecres, 29 de juny de 2011

Solucions a la situació econòmica actual: una anàlisi per iniciar un debat

Aquest document tracta de motivar un debat a les que són les possibles sortides i perspectives de futur de la nostra econòmia, amb l'ànim d'estimular línies de debat que permetin donar llum per una presa de decisions encertades, veure document.

divendres, 24 de juny de 2011

The Woman in White book dictation

The dictation is the best way of learning to listen to, write and keep in your mind the English sounds words. THE WOMAN IN WHITE´S BOOK.

dimarts, 21 de juny de 2011

Investigació operativa, el solver d'Excel i els problemes del transport

La investigació opertiva és un instrument matemàtiques que com he comentat amb anterioritat, en l'economia de l'empresa es fa servir per optimitzar recursos, ja sigui maximitzant producte o beneficis, o bé minimitzant costos.
En el cas del transport, quan tenim diferents centres productius i diferents destins o punts de venda, es pot utilitzar per efectuar les programacions de producció òptimes, que minitzin costos, ja siguin de transport, fixos i variables de producció, taxes i impostos sobre beneficis. Aquesta optimització es pot utilitzar per maximitzar beneficis. Veure fitxer

dimarts, 14 de juny de 2011

la investigació operativa, el solver d'Excel i la gestió dels recursos humans d'una empresa.

"El solver és una eina molt eficaç per fer càlculs d'investigació operativa o investigació lineal. En aquest exemples observem com podem optimitzar els recursos humans utilitzats en els diferents serveis, amb les restriccions que s'imposin d'horaris i les diferents segmentacions o divisions, per tal de donar resposta als diferents serveis que una empresa o institució ofereix."

Veure fitxer amb exemples

My learning English notes

Lesson 9, unit 4: Believes and convictions