dilluns, 29 d’agost de 2011

La realitat augmentada: amplia i enriqueix la informació

La realitat augmentada ens mostra la "nano informació", en altres paraules pot donar-nos informació addicional continguda.

Augmented reality shows us ‘nanoinformation’ , in other words it could give us the additional information held on it.

Passin i vegin.

Les mitjanes mòbils ens permeten veure el bosc

Les mitjanes mòbils suavitzen els gràfics de les dades, permetent-nos observa la tendència de les nostres dades, així ens podem orientar cap on prendre decisions.

Veure el gràfics.

Els blocs aleatoris i l'ANOVA bidireccional

L'anàlisi factorial entre variables relacionades que ens expliquen el models, els podem obtenir gràcies a l'anàlisi ANOVA bidireccional, on trobarem el grau d'interacció entre variables.

Clicar aquí.

dijous, 25 d’agost de 2011

Què venen corbes!!

L'anàlisi de regressió multivariant, podem localitzar interaccions i no linealitats entre les variables, que tenen com efecte que les relacions de canvi entre variables no siguin una constant, sinó una relació no lineal entre les variables independents i dependents.

Per localitzar aquestes relacions i poder modelar la no linealitat i les interaccions, és a dir trobar aquelles relacions no constants i les variables multicolineals que tenen una dependència lineal entre variables, en el següent fitxer trobem les solucions.

Prémer

dimecres, 24 d’agost de 2011

Regressió lineal múltiple i factors qualitatius

Quins factors expliquen millor com evolucionaran els costos d'una empresa, com introduir factors qualitatius en les nostres prediccions, l'estacionalitat, l'estat de l'economia en l'elecció d'un president.

Es poden conèixer escenaris futurs, només si tenim les variables adequades. Veure

dimarts, 23 d’agost de 2011

La correlació entre variables un pas previ a la regressió múltiple

La correlació ens serveix per analitzar com un conjunt de variables poden estar relacionades les unes amb les altres, és a dir si hi ha un relació de creixent o inversa o simplement els moviments d'unes no tenen cap relació amb les altres.

Aquest anàlisi combinat amb l'anàlisi factorial, ens pot ajudar per establir relacions entre variables independents que ens permetin explicar el comportament de la variable dependent. Per exemple:
- El PIB variable dependent, està explicat pel consum intern, la inversió empresarial, la despeses pública i el sector exterior, recentment es podria afegir els Xinos-xanos, com a variable molt dependent.
- Les vendes d'una empresa poden estar molt relacionades amb la despesa en publicitat, la força de vendes, el preus de venta de la competència i la renda del consumidor, com a variables depedents de la vendes (v. independent)

Per determinar el grau correlació entre variables, la correlació ens ajuda a saber de quina manera estan vinculades les variables considerades. Veure fitxer.

Corba d'experiència, demanda i producció s'expressen amb regressions de potència

dilluns, 22 d’agost de 2011

L'anàlisi realista de creixements exponencials, ens ajudaria a detectar "BOMBOLLES"

CREIXEMENT EXPONENCIAL: LES PREVISIONS D'INGRESSOS, COMPTE AMB LES CORBES!!

Recta de regressió i prediccions econòmiques

La recta de regressió és un instrument molt útil per efectuar prediccions sobre variables en economia, per això els que ens dediquem a aquesta professió encertem 7 de les 4 últimes crisis. Bé, per ironitzar una mica, em quedo amb la definició de REPUBLIC.ANO que Francisco de Quevedo y Villegas va realitzar al S. XXVI.


RECTA DE REGRESSIÓ

dimecres, 17 d’agost de 2011

Anàlisi de clients

Com puc conèixer els meus clients a través de les taules dinàmiques.

"Nano Economia, l'univers dels bits, xips i clips": Taules dinàmiques i anàlisi de Pareto

"Nano Economia, l'univers dels bits, xips i clips": Taules dinàmiques i anàlisi de Pareto: "Les taules dinàmiques ens faciliten l'anàlisi de les dades per tractar de focalitzar la nostra atenció en l'examen d'un procés productiu; pe..."

Feliç 2010

Taules dinàmiques i anàlisi de Pareto

Les taules dinàmiques ens faciliten l'anàlisi de les dades per tractar de focalitzar la nostra atenció en l'examen d'un procés productiu; permeten dirigir la nostra acció al dia, operador, màquina; és a dir esbrinar quines causes i/o variables determinen el resultat final, ja sigui en un procés productiu, un servei o FINS I tot les vendes per operador, dia, zona, venedor...

Veure fitxer