dimarts, 20 de desembre de 2011

Utilitzar el re mostreig per analitzar dades

Per tal d'esbrinar probabilitats a través de les dades que disposem, mitjançant la inferència estadística, el remostreig ens permet regenerar les dades moltes vegades de forma aleatòria, per tal d'obtenir la probabilitat futura d'una suposició a través de les dades històriques que disposem.

Aquest instrument ens servirà per efectuar-nos preguntes com ara:

- Quina és la probabilitat de que un nova tècnica d'ensenyament millori l'aprenentatge de l'estudiant?.
- Quina és la probabilitat de que la aspirina redueixi la incidència d'atacs al cor?
- Quina és la probabilitat que la Màquina 1 sigui més productiva d'un conjunt de tres màquines?

Prémer aquí per visualitzar el fitxer.