dijous, 26 de desembre de 2013

Paul Krugman's book: "End This Depression Now!"


Unfortunately, rescue the banks wasn’t enough in the recent crisis. You can’t have prosperity without a functioning financial system, but stabilizing the financial system doesn’t necessarily yield prosperity. What America needed was a rescue plan for the real economy of production and jobs that was as forceful and adequate to the task as the financial rescue.
Page 116

... In his remarks just after the ARRA was passed, Joe Stiglitz noted that it provided "a little of federal aid but just not enough. So what we will be doing is we will be laying off teachers and laying off people in the health care sector while we are hiring construction workers. It is a little strange for a design of a stimulus package.

page 125-126

dijous, 5 de setembre de 2013

dimarts, 14 de maig de 2013

Pricing Products by Using Subjctively Determined Demand


Hi,

In this lesson I learnt how to get the demand of a product, when I don't know the elasticity of it, futhermore the demand is not linear or curve, it is quadratic curve, and we stimate the demand for different prices.

To know how it could reckon the figures, you only have to look at the following file.

Click here

divendres, 10 de maig de 2013

Pricing Products by Using Tie-Ins

Hello,

In this lesson I learnt how to maximize profit in Tie-ins products, if we know inicial demand and price, also the elasticity of the product, we could reckon the demand curve; thus, we obtain the better price of bearing on products.


Click here

dimarts, 7 de maig de 2013

The Economic Order Quantity Inventory Model

Hi,

In this lesson I have learnt the amount of batches orders accordingly with our demand, or how we could set up our production run taking into account the cost of set up, the of holding our goods and the batch production.

To look at click here

dilluns, 6 de maig de 2013

Determining Customer Value

Hello,

In this lesson I have learnt how we could improve profitability by valuing customer in the long term, we could reckon by using Net Present Value. Failure to look at the long-term value of a customer often causes a company to make poor decisions.


Click here

dimarts, 30 d’abril de 2013

Pricing Stock Options

Hi,

In this lesson I learnt how I can reckon a call and put option, how can I estimate the volatility of a stock based on historical data, how can I use Excel to implement the Black-Scholes formula... All this tools enable decisions makers to assess future invesments options, basing on volatility price projections.

Press here to look at the file

dilluns, 22 d’abril de 2013

Comptabilitat de gestió per a Pimes: una solució al finançament


Benvolguts companys,
Enfront aquest escenari “esperat” que dibuixa aquest article (http://www.expansion.com/2013/04/20/empresas/banca/1366476176.html?goback=%2Egde_4086459_member_234222544), on les pimes estan patint serioses dificultats de finançament, penso que els despatxos professionals tenen una gran labor i repte en aquests moments, considerant l’oportunitat que ofereix una esmena incorporada en l’informe del BCE, aprovada pel parlament Europeu (17/04/2013), on es demana al BCE que compri directament préstecs dels bancs a les Pimes reconvertits en actius financers via titolització. Permetent així reduir el tipus d’interès molt més elevats que les Pimes solvents catalanes han de pagar (entre un 4 i un 8%) quan demanen crèdit pel sol fet de pertànyer a un país com Espanya, sense credibilitat als mercats i amb risc d’insolvència (http://tremosa.cat/fitxa_noticies.php?news_ID=39376&type=MS&entities=19).

Per aquesta raó, segons ens indica el document tècnic elaborat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, titulat: “PIMEs i finançament: necessitats i alternatives”.  Hem de tenir en compte dos factors, el 88% de les Pimes Catalanes facturen entre 1 i 10 milions d’Euros, per tant són empreses petites o microempreses, segment que està patint especialment la crisis de finaçament, en aquest document tècnic s’expliquen tots els instruments de finançament segons les necessitats a cobrir: contractes d’exportació, finançament de crèdits a l’exportació, finançament aliè, capital risc...
Tanmateix, per aconseguir salvar aquest escull, els professionals de l’àmbit comptable i financer hem de col·laborar amb les empreses a “preparar, elaborar i lliurar tota aquella documentació necessària per dotar a l’entitat financera d’un coneixement ampli i suficient del negoci (plana 14). Per tant, és requisit indispensable per “obrir l’aixeta del crèdit” que les Pimes no només tinguin projectes solvents, sinó que siguin transparents alhora de sol·licitar un finançament adequat, exposant clarament els seus objectius.
Per tant, doncs, no només caldrà presentar uns comptes anuals ajustats, expressant la situació de l’empresa, sinó que caldrà afegir informes de control de gestió, on s’expressin clarament la justificació d’aquest projectes en vers als objectius que es persegueixen; si s’aconsegueix aquest objectiu, crec que el mecanisme de transmissió endegat pel BCE pot tenir un efecte positiu no només amb invertir aquesta tendència cap un escenari negatiu, sinó que pot tenir clars efectes en la creació de llocs de treball, supervivència d’empreses, processos de reestructuració empresarial i d’altres mesures encaminades a millorar les perspectives de les empreses, facilitat una fluïdesa del crèdit i augmentant la massa monetària en circulació.


Salut.

  

dimecres, 17 d’abril de 2013

Simulating Stock Prices and Asset Allocation Modeling

Hello,

In this lesson I learnt how to allocate my investment portafolio between different set of assets, taking into account by assuming that future will be similar to the pass, using "bootstrapping" technique, which consist of simulates future investments returns by assuming that the future will be similar to the pass. And also measurign their problably perform and risk.


Click here

dimecres, 10 d’abril de 2013

Calculating an Optimal Bid

Hi,

In this lesson I learnt that bidding against competitors on a project, the two major sources of uncertainty are the number of competitors and the bids submitted by each competitor. If our bids are low, we'll work on lots of projects but make very little money on each one. The optimal bid is somewhere in the middle. Monte Carlo simulation is a useful tool for determining the bid that maximizes expected profit.


Click here to see how it could calculate and some examples.

dimarts, 9 d’abril de 2013

Monte Carlo simutation: the best tool to reckon with discrete and normal random variables

Hi,

In this lesson I learnt that Monte Carlo simulation is the best tool to estimate both average return and the risk factor of new product, to determine which products came to the market, or for activities such as forecasting net income for the corporation, predicting structural and purchasing costs, or determining its susceptibility to different kinds of risk (GM is a company which use in this way).

Lilly company uses simulation to determine the optimal plant capacity for each drug.

Proctor and Gamble uses simulation to model and optimally hedge foreign exchange risk.

Sears uses simulation to determine how many units of each product line should be ordered from suppliers.

Oil and drug companies use simulation to value "real options", such as the value of an option to expand, contract, or postpone a project.

Financial planners use Monte Carlo simulation to determine optimal investment strategies for their clients retirement.


You could see one example by clicking here

dijous, 4 d’abril de 2013

Making Probability Statements from Forecast

Hi,

In this lesson I learnt, how can I accurate my forecast by correcting past bias. Whether the summa of the past bias excess by one, we must correct by multiplying our past forecast by errors mean, and then if we reckon the standard deviation of the errors of the new forecast corrected;  I will know if the accuracy of our forecast.

In my opinion, this correction is useful if there isn't any chances in the figures under we calculated our past forecast, we could correct; however we have to make changes in the levels of productions, expenditures, revenues... that it could affect the figures forecast, in this case the correction I don't know if it could be ok, because we operate in other scale and casuistic.


Click here

dimarts, 2 d’abril de 2013

Carta d'un Català indignat a Català del Canadà


Benvolgudes/ts,

 

Tinc el plaer d’adreçar-me a vosaltres (en Català, tot i que també ho podria fer en Anglès o Francès, si fos necessari), perquè estic considerant la possibilitat d’iniciar el procés d’expatriació cap al Canadà en el cas que tingui opcions laborals adequades al meu nivell de qualificació (sóc economista assessor comptable i fiscal i he treballat com a tutor a la Universitat Oberta de Catalunya).

Tot i que estic fent l’exploració pel meu propi compte mitjançant la informació que sigui capaç d’aplegar tant a la xarxes socials, com a internet en general; agrairia poder obtenir orientació i recomanacions per part vostra, ja que sou els que esteu vivint la realitat del país,  alhora que intentar establir una xarxa de contactes que em facilités el procés d’integració.

La situació tant a Catalunya, com a Espanya és d’emergència nacional, tal com l’ha qualificat el nostre apreciat president Artur Mas, no li falta raó, tot i que sóc conscient que està molt limitat en la seva actuació, pel que ells qualifica d’assetjament permanent i constant de l’estat Espanyol que està ofegant les Institucions, defenestrant les opcions i possibilitats d’un poble amb iniciativa, empenta i emprenedoria, signes inequívocs de la identitat del poble Català.

Tanmateix, aquests no han estat únicament els motius  que m’ha avocat a prendre aquesta decisió, sinó tot un seguit d’esdeveniments personals que han potenciat la meva desafecció del que són les meves rels. Molt m’estimo aquest país i la seva gent, tanmateix quan observes tot un seguit de fets que afecten directament a la teva vida, fent trontollar la teva integritat i els projectes que havies preparat, infringit la teva llibertat, així com els espais personals, vulnerant el teu àmbit de dignitat, no et quedar més remei què prendre una decisió dràstica, basada en buscar i construir una nova vida en altre país, on pugui tenir noves oportunitats i nous horitzons.

Sóc una persona voluntariosa, col·laborativa, constructiva i positiva; amb esperit i iniciativa; tot i els embats que m’ha donat la vida, he procurat no perdre mai aquests valors que considero essencials per al desenvolupament i el progrés  qualsevol organització social. Tanmateix, la situació actual que emmarca les relacions polítiques, socials i econòmiques; on els polítics no governen per l’interès general, sinó s’està veient cada cop més que les institucions no serveixen el país i la seva gent, ans al contrari, estan al servei dels interessos particulars d’uns grups conformant per oligarquies que no permeten un desenvolupament just i adequat als esforços i mèrits que una persona pugui efectuar, avortant qualsevol iniciativa innovadora i constructiva . Aquesta situació està esdevenint en una crisis social i econòmica, que els que tenim una edat, uns estudis i hem llegit una mica, és cíclica i repetitiva, fruit d’una societat i unes institucions (Espanyoles més que Catalanes) que estan més preocupades per cohesionar, uniformitzar i fusionar un país heterogeni, plural i divers; que no pas en donar servei a les veritables realitats diferenciades que requereixen un tracte específic, provocant el fenomen de la “integració inversa” de les nacions o societats que són dominades o influenciades per altres, és a dir que la societat menys evolucionada, intenta implantar els seu fonaments socials, polítics i econòmics, a la societat més evolucionada, volent implantar fórmules de vida, organització social i política, per extraure’n els rendiment en benefici propi, això només fa que alimentar en espiral la decadència d’ambdues parts, ja que el contagi abasta la contaminació provocada per la mediocritat, amb tots els meus respectes cap a les persones. Aquest situació seria sostenible  a llarg termini, si la societat que exerceix el poder coercitiu, tingués uns estàndards superiors tant a nivell d’organització social, cultural i econòmic, que les societats o nacions influenciades, com ha estat el cas dels imperis que han exercit la seva hegemonia durant segles, vegis com exemple l’Imperi Romà; ells tenien l’oportunitat d’exercir aquesta influència perquè gaudien d’un nivell de desenvolupament superior en tots els àmbits de l’esfera político-social-econòmica: organitzacions urbanística, dret,  lleis i organització social, desenvolupament tècnic i econòmic; per tant, els hi resultava relativament fàcil dominar i in-fluir en las societats dominades.

En el cas d’aquest país no és així, a la vista està el procés continuo de decadència i depauperació a la que estan sotmeten les elits oligarques del Estat Espanyol, a reu del territori en nom d’una unitat d’un conglomerat de pobles, que no es existeix de fet, al no gaudir d’aquesta supremacia, demostrant la seva inoperància malbaratant recursos públics i privats que condueixen a la ineficàcia i ineficiència del país (construint línies d’AVE sense límit, aeroports sense avions, índex de polítics per càpita més elevat dels països occidentals...), circumstància que està causant estralls no només en l’economia present, sinó que està hipotecant el futur de les properes generacions.

Personalment me’n he casat de lluitar i esmerçar estèrils esforços en edificar una vida on aquests embats continus i constants, tant del entorn general, com de l’entorn personal induït per aquest; els quals t’avoquen a una deriva constant i una incertesa permanent, esdevenint en un soscavament que delma tota la força i empenta que et poden oferir els valors anteriorment citats (determinació, esperit col·laboratiu i constructiu, positivitat i altruisme).

Per aquest motiu, prego sol·licitar el vostre suport per tal d’orientar els meus esforços en la direcció correcta, i així poder preparar els arranjaments necessaris per tal d’iniciar els procés d’expatriació amb garanties.

Una forta abraçada des de Barcelona i moltes gràcies per llegir-me.

Salutacions cordials.

 

dimecres, 27 de març de 2013

Forecasting in the Presence of Special Events

Hi,

In this lesson I learnt how can I determine whether specific factors influence the amount of a dependent variable, for example customers traffic in a airport or in a fun fair; how can I evaluate forecast accuracy, by determining the point of outliers, and finally how can Icheck whether my forecast errors are randon.

Click here

dimarts, 26 de març de 2013

BCE report

Ratio-to-Moving-Average Forecast Method


Hello,

In this lesson I've learnt how we can reckon a forecast by coming up with good forecast of quarterly seasonal index. A lot of companies can have seasonal patterns which explains the behavior of the variable we are analyzing, for instance revenues, cost of supplies...; consequently, if we have a method that breaks down in different index which it allows us to understand this pattern; our forecast will be accurate, and we could make our forecast with more precision.


Click here

dilluns, 25 de març de 2013

Winters's Method: Smoothing allows forecasting easy

Hi,

In this leason I've learnt how to manage in other to predict future values of a time series, such as monthly cost or monthly product revenues. This is usually difficult because the characteristics of any time series are constantly changing. Smoothing or adaptive mothods are usually best suited for forecasting furere values of a times series.

The file that you can look at below, you'll find one description the most powerful smoothing method: Winters's method.

To help you understand how Winters's method works, we use several examples where you could see all details of the reckonings needed to get truethly forecast.


Click here

dissabte, 23 de març de 2013

Randomized Block and Two-Way ANOVA

Hi,

In this chapter I learnt to use the Excel tool Two-Way ANOVA in order to analize when two factors might influence a dependent variable, if any of the two factors have a significant influence on the dependent variable. With two-way ANOVA, you can also determine whether two factors exhibit a significance interaction.


Click here

divendres, 22 de març de 2013

Analysis of Variace: One-Way ANOVA

Hello,

Data analysis often have data about several different groups of people or items and want to determine whether the data about the groups differs significantly.

To detalis click here

dimecres, 20 de març de 2013

Modeling Nonlinearities and Interactions

Hi,

When we analize data with representents groups of data or variables, we find that changes in the INDEPENDANT VARIABLE often influences a DEPENDANT VARIABLE throu a nonliniear relationship. That means when we yields a shift in the dependant variable caused by a unit of change in the independant variable, the ratio of this change in not constant.


You could see more details of this calculation by clicking here.
 

dimarts, 19 de març de 2013

Incorporating Qualitative Factors into Multiple Regression

Hi,

In this lesson I learnt: how can I predict quarterly U.S. auto sales?

Suppose we want to predict quarterly U.S. auto sales to determine whether the quarter of the year impacts auto sales. We'll use the data in the file you could click below, where sales are listed in thousands of cars, and GNP is in billions of dollars.

Click here to see how I made the analysis.

Introducing to Multiple Regression

Hi,

In this lesson I learnt the meaning of the parameters (Coeficients, p-vauleu, R2, Standard error...) that could influence in a multiple regression, how I can trust in the forecast made from the equation build with the coeficients, how much accurate we'll be our predictions...


Click here

Using Correlations to Summarize Relationships

Hello,


In this chapter I learnt to read this statistic tool: correlation, to know the degree of relation between two variables, that means by using this took we are able to know how much is the shift behavior of each other.


Click here

dissabte, 16 de març de 2013

The Power Curve: a curve where takes place production and learning by doing

Hi everybody,

The Power Curve (y = Ax^b) is a shape where it fits the dates from production cost as a function of units produced (frequently b>1), or dates from sales as a function of advertising expenditures (usually -1
You could see some examples by clicking here 

divendres, 15 de març de 2013

Forecasting by using Straight Line Relationships

Hi again,

Every business analyst should have the ability to estimate the relationship between important business variables. The trend curve, which I discuss in this Excel fileif often helpful in determining the relationship between two variables. The variable that analyst try to predict is called the dependent variable. The variable we use for prediction is called the independant variable.

It is nice to see as we could forecast the behavior of the independant variable throughtout our decisions in the dependant variable. We could see how it's apply in the Excell file presented below.Click here

dijous, 14 de març de 2013

Summarizing Data with Database Statistical Functions

Dear alls,

Dear friends

This chapter I learnt to get specific data from a database summarizing and sorted by using some EXCEL BDFUNCTIONS. As we know a database is made up off fields where it contains data, we could get these data classified and sorted by summarizing, counting, averaging... following the approaches we defined.


If you like to look at click here

dimarts, 12 de març de 2013

Using Pivot Tables and Slicers to Describe Data

Pivot tables are useful to describe data, it is a Excel tool which allows to grup data, classifying, filtering and arranging data acording with different approaches.


Click here

divendres, 22 de febrer de 2013

Summarizing data by Using Histograms

Hi,

The histograms tool allow us to get how a set of measures take shape broke into bin ranges, so that it renders us how a set of figures will be symmetric or skewed, as a result managers will know how to performance.


To see the file: Click here

dimarts, 19 de febrer de 2013

Solving problems of warehouse location by using GRG Multistart SOLVER tool


Hi everybody,

GRG Multistar is an engine of Solver, which allows solve functions that it has several peaks, so that this engine find the upper and lower bounds as regards function of range peak function.

This kind of problems could be useful to find the best location of service or product warehouse between two points (customers, suppliers, crib tools...), and it renders the best problem election, when we face a multi choice problem.Click here

dijous, 14 de febrer de 2013

Using Solver for Financial Planing

I can use Solver to verify the accuracy of the Excel PMT function or to determina mortgage payments for a variable interest rate, including we could determinate how much money it is needed to save for our retirement.

You could look up downloading file.

dimarts, 12 de febrer de 2013

Using Solver for Capital Budgeting


Hi,

Solver tool is useful to determine which project it should undertake a company, sometimes a company have to face election problems, because of theirs Capital budget constraints; so election could be performed in the right way if managers use this Solver in other to solve this kind of problems.

You could download the file by clicking here

Using Solver to Schedule Your Workforce

Hi again

Here you are a new Excel file, where I have learnt, in this lesson I learnt to perfomance optimizise work force schedule, applying constraints as full's days work with no breaks, working week, labor requirements shifts...

You could look at the file by clicking here.

dilluns, 11 de febrer de 2013

Optimization: determi the optimal product using SOLVER

Hi again,

Solver is a tool that you can use to determine de maximum profit or minimum cost, by considering constrains as total labor hour, capacity of the plant, work time machine, available raw materials...

The tool can help performance managers to find the optimal production by solving this can of problems.

If like to look at how to solve this kind of problems

Clic here

Best regards,
 

dijous, 7 de febrer de 2013

Using the Scenario Manager for Sensitivity Analysis

Hello again,

You can use the Scenario Manager tool to perform sensitivity analysis with Excel, and you'll sure attain your budgets goals.

Click here

dimecres, 6 de febrer de 2013

SENSITIVITY ANALYSIS WITH DATA TABLE


Hello everybody,

The sensitivity analysis allows managers to know how possible future changes in one or two independent variable could affect to our figures, how possible prices or cost trends may move the profit or demand or revenues.

It's an interesting tool to perform better and arrange budgets in controlling task.

You could look at different ways to calculate companies’ figures using sensitivity analysis with data table by download the following file:Click here