dilluns, 22 d’abril de 2013

Comptabilitat de gestió per a Pimes: una solució al finançament


Benvolguts companys,
Enfront aquest escenari “esperat” que dibuixa aquest article (http://www.expansion.com/2013/04/20/empresas/banca/1366476176.html?goback=%2Egde_4086459_member_234222544), on les pimes estan patint serioses dificultats de finançament, penso que els despatxos professionals tenen una gran labor i repte en aquests moments, considerant l’oportunitat que ofereix una esmena incorporada en l’informe del BCE, aprovada pel parlament Europeu (17/04/2013), on es demana al BCE que compri directament préstecs dels bancs a les Pimes reconvertits en actius financers via titolització. Permetent així reduir el tipus d’interès molt més elevats que les Pimes solvents catalanes han de pagar (entre un 4 i un 8%) quan demanen crèdit pel sol fet de pertànyer a un país com Espanya, sense credibilitat als mercats i amb risc d’insolvència (http://tremosa.cat/fitxa_noticies.php?news_ID=39376&type=MS&entities=19).

Per aquesta raó, segons ens indica el document tècnic elaborat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, titulat: “PIMEs i finançament: necessitats i alternatives”.  Hem de tenir en compte dos factors, el 88% de les Pimes Catalanes facturen entre 1 i 10 milions d’Euros, per tant són empreses petites o microempreses, segment que està patint especialment la crisis de finaçament, en aquest document tècnic s’expliquen tots els instruments de finançament segons les necessitats a cobrir: contractes d’exportació, finançament de crèdits a l’exportació, finançament aliè, capital risc...
Tanmateix, per aconseguir salvar aquest escull, els professionals de l’àmbit comptable i financer hem de col·laborar amb les empreses a “preparar, elaborar i lliurar tota aquella documentació necessària per dotar a l’entitat financera d’un coneixement ampli i suficient del negoci (plana 14). Per tant, és requisit indispensable per “obrir l’aixeta del crèdit” que les Pimes no només tinguin projectes solvents, sinó que siguin transparents alhora de sol·licitar un finançament adequat, exposant clarament els seus objectius.
Per tant, doncs, no només caldrà presentar uns comptes anuals ajustats, expressant la situació de l’empresa, sinó que caldrà afegir informes de control de gestió, on s’expressin clarament la justificació d’aquest projectes en vers als objectius que es persegueixen; si s’aconsegueix aquest objectiu, crec que el mecanisme de transmissió endegat pel BCE pot tenir un efecte positiu no només amb invertir aquesta tendència cap un escenari negatiu, sinó que pot tenir clars efectes en la creació de llocs de treball, supervivència d’empreses, processos de reestructuració empresarial i d’altres mesures encaminades a millorar les perspectives de les empreses, facilitat una fluïdesa del crèdit i augmentant la massa monetària en circulació.


Salut.

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada