dimarts, 21 de juny de 2011

Investigació operativa, el solver d'Excel i els problemes del transport

La investigació opertiva és un instrument matemàtiques que com he comentat amb anterioritat, en l'economia de l'empresa es fa servir per optimitzar recursos, ja sigui maximitzant producte o beneficis, o bé minimitzant costos.
En el cas del transport, quan tenim diferents centres productius i diferents destins o punts de venda, es pot utilitzar per efectuar les programacions de producció òptimes, que minitzin costos, ja siguin de transport, fixos i variables de producció, taxes i impostos sobre beneficis. Aquesta optimització es pot utilitzar per maximitzar beneficis. Veure fitxer

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada