dimarts, 23 d’agost de 2011

La correlació entre variables un pas previ a la regressió múltiple

La correlació ens serveix per analitzar com un conjunt de variables poden estar relacionades les unes amb les altres, és a dir si hi ha un relació de creixent o inversa o simplement els moviments d'unes no tenen cap relació amb les altres.

Aquest anàlisi combinat amb l'anàlisi factorial, ens pot ajudar per establir relacions entre variables independents que ens permetin explicar el comportament de la variable dependent. Per exemple:
- El PIB variable dependent, està explicat pel consum intern, la inversió empresarial, la despeses pública i el sector exterior, recentment es podria afegir els Xinos-xanos, com a variable molt dependent.
- Les vendes d'una empresa poden estar molt relacionades amb la despesa en publicitat, la força de vendes, el preus de venta de la competència i la renda del consumidor, com a variables depedents de la vendes (v. independent)

Per determinar el grau correlació entre variables, la correlació ens ajuda a saber de quina manera estan vinculades les variables considerades. Veure fitxer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada