dilluns, 26 de març de 2012

Empowerment: positive effects

Not only Empowerment is a key in bureaucracies, but also outside of this environments, for exemple: studies domonstrate positive effects of empowerment on child development, learning in school, coping with personal stress, and changing personal habits.


L'autonomia i delegació de tasques  que atorguen les característiques de autoeficàcia o sentit del compliment i la competència, autodeterminació o sentit del lliure albir, la competència personal o sentit que els nostres accions tenen conseqüències, significat o sentit que el nostre treball incorporar una sèrie de valors que valorem de forma personal, així com confiança o sentit de la seguretat que tenim amb les persones que ens envolten (totes aquestes característiques del EMPOWERMENT); aquestes característiques no només són útils per ambients empresarials, sinó també en el desenvolupament dels infants, en l'aprenentatge a l'escola, gestionant l'estrès personal, i fins i tot canviant hàbits personals.

SUPREM!!!

Researchers has produced at least nine specific prescriptions for fostering empowerment; that is, producing a sense of competence, choice, impact, value, and security. These include:


 1. Articulating a clear vision and goals.
 2. Fostering personal mastery experiences.
 3. Modeling.
 4. Providing support.
 5. Creating emotional arousal.
 6. Providing necessary information.
 7. Connecting to outcomes.
 8. Creating confidence.
Els investigadors han produït com a mínim nou prescripcions específiques per estimular l'autonomia (empowerment), de format que produeixin les característiques esmentades abans. Aquestes són:

 1. Articular una visió clara dels objectius.
 2. Estimular el domini de les experiències personals, és a dir fer  palès el coneixement implícit.
 3. Modelar.
 4. Proveir suport.
 5. Generar estimulació emocional.
 6. Proveir de la informació necessària.
 7. Connectar amb els resultats.
 8. Generar confiança. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada