diumenge, 25 de març de 2012

Jobs meaning

Activities infused with meaning create a sense of purpose, passion, or mission for people. They provide a source of energy and enthusiasm, rather than draining energy and enthusiams from people. Merely getting paid, helping an organization earn money, or just doing a job does not create a sense of meaning for most people. Something more fundamental, more personal, and more value-laden must be linked to the activity. It must be associated with something more human. Almost all people want to feel that they are spending their time on something that will produce lasting benefit, that will make the world a better place, or that is associated with a personal value.

Activitats impregnades de significat generen un sentit de propòsit o utilitat, passió, o missió per la gent. Aquestes provoquen un font d'energia i entusiasmo, en lloc de restar energia i entusiasmo de la gent. Només pel fet de remunerar un treballador, ajudar a una organització a guanyar diners, o només complint amb les obligacions d'un treball, no construeix un sentit del significat per la majoria de la gent. És necessari alguna cosa més fundamental, més personal, i amb un càrrega de valors que el treballador ha de vincular al fet d'efectuar aquesta activitat. Ha de ser associat amb alguna cosa molt més humana. Gairebé tothom vol sentir-se que ells estan invertint el seu temps en alguna cosa que produeix beneficis duradors, que pot produir un món millor, que està associat amb valors personals.

Fantàstic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada