diumenge, 25 de març de 2012

Personal control

Personal control is necessary for people to maintain psychological and physical well-being, when people lose personal control, we usaully label them as insane and psychopathic.

Even small losses of personal control can be harmful physically and emotionally. For exemple, loss of control has been found to lead to depression, stress, anxiety, low morale, loss of productivity, burnout, learned helplessness, and even increased death rates.

Having a sense of personal control, then, appears necessary for health as well as for empowerment.

Traducció Català:

El control personal és necessari per mantenir un cert grau de benestar psicològic i físic, quan les persones perden el control personal, el etiquetem com insans o psicopatològics.

Inclús petits pèrdues del control personal poden resultar físicament i emocionalment danyin. Per exemple, pèrdua del control ha estat trobat com a causa de depressions, estrès, ansietat, baixa moral, pèrdues de productivitat, personal cremat, indefensió apressa, i inclús incrementa les taxes de mortalitat.

UFF, EL QUÈ ENS QUEDA PER APRENDRE A DIRIGIR LA GENT!!!!  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada