dissabte, 17 de març de 2012

Sefl-efficacy a healthy sense that strive ourselves

Roger Goddard found that a "sense of efficacy" among students in a classroom - what he referred to as "collective efficacy"- is a more powerful predictor of success in school than any other single factor. (Goddard, Hoy, & Hoy, 2002).

TRADUCCIÓ:
Roger Goddard va descobrir que tenir sentit de la eficàcia entre els estudiant a classe - referint-se a l'eficàcia en senti col·lectiu - és el factor que més assegurarà uns bons resultats pedagògics que altre factor. 

IN ADDITION: self-efficacy has been found to be a significant factor in oversoming phobias and ansiesties (Bandura, 1986), alcohol and drug abuse (Seeman & Anderson, 1983), eating disorders (Schneider & Agras, 1985), smoking addiction (DiClemente, 1985), depresion (Seligman, 1975), as well as increasing tolerance for pain (neufeld & Tomas, 1977). Recovery from illness and injury, as well as coping with job loss or disruptions, is more effective and more rapid among people who have developed a strong sense of self-efficacy, because they are more phisically and psychologically resilient and are better able to change negative behaviors (Geca, Seff, & Ray, 1988; Schwalbe & Gegcas 1988).

TRADUCCIÓ:
La recerca ha considerat que l'autoeficàcia és factor significatiu per superar fòbies i ansietats, abusos en l'alcohol i les drogues, desordres en l'alimentació, addicció al tabac, depressió, així com també incrementa la tolerància al dolor. La recuperació de malalties i ferides, alhora que també dirigir situacions laborals adverses o pèrdua del lloc de treball, és molt més efectiva i ràpida entre la gent que ha desenvolupat un fort sentit de autoeficàcia, perquè aquestes persones són molt més resistents des del punt de vista físic i psicològic, pel motiu que són més capaces de canviar negatius comportaments.

LA MEVA APORTACIÓ:

Es evident que l'ús de les xarxes socials pot contribuir a enfortir aquest sentit de l'autoeficàcia; ja que són capaços de participar en debats, interaccionar amb grups d'opinió, tractar i/o analitzar la informació que ens interessa per afegir les nostres aportacions, les xarxes socials enfortiran aquest sentit que ens farà més forts. Molt important aquest punt.


CONCLUSION:

Three conditions to feel a sense of self-efficacy:


  1.   A belief that they have the ability to perform a task.
  2.   A belief that they are capable of putting forth the necessary effort.
  3.   A belief that no outside obstables will prevent them form acomplishing the task

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada